Het offer van Isaac

Het offer van Isaac aan de Vlaszak gemaakt door Menashe Kadishman gaat over Abraham en zijn zoon Isaak. God had Abraham gevraagd zijn zoon te doden. Zo wilde hij Abraham testen. Een engel kwam tussenbeide en in plaats van Isaak werd een ram geofferd.

Het beeld uit cortenstaal heeft de gestalte van een ram, die neerkijkt op een kind in zijn schoot. Waarnaar verwijst dit beeld? Onrechtvaardigheid, redding, waanzin?

Wie in Breda ziet het kunstwerk Het offer van Isaac nog staan? Wie wordt nog geprikkeld om over het verhaal na te denken, kennis te maken met de maker en verwonderd te raken over hoe een beeldend kunstenaar gevoel in de openbare ruimte brengt.


Kadishman veroorzaakte sensatie toen hij een werk creëerde met 10.000 huilende gezichten uit ijzeren wielen in het Joodse Museum in Berlijn. Ze liggen op de vloer en de museumbezoeker kan niet anders dan eroverheen lopen en luisteren naar het geschuur en gerammel die zijn voetstappen veroorzaken.

Kunstwerk in Joods Museum Berlijn

Foto en video: documentaire maker Vincent Oudendijk, Breda

Menashe Kadishman was begin jaren vijftig schaapsherder in kibboets Ma’ayan Baruch in Israël. Zijn ervaring in de natuur als schaapsherder had een blijvende invloed op zijn latere carrière als kunstenaar.

De eerste keer dat schapen in zijn werk verschenen was in 1978 tijdens de Biënnale van Venetië. Hij presenteerde een kudde levende, geverfde schapen als ‘living art’. In 1995 ging hij portretten schilderen van schapen, honderden, duizenden zelfs, alle van elkaar verschillend. Deze direct herkenbare schapenporttretten werden al snel zijn handelsmerk.

Interventie
Om Menashe Kadishman te eren graasde op 11 december 2021 (één dag) een kudde plastic schapen rond zijn beeld aan de Vlaszak. Het oorspronkelijke idee was om “echte” schapen te laten weiden. Dit stuitte op maatschappelijke weerstand. Daarnaast was de locatie op dat moment te drassig om schapen te laten grazen. Gelukkig vonden we een onverwoestbaar ras: ‘De Kudde’, gemaakt door kunstenaar Gert Paans.

Dit idee kwam tot stand in samenwerking met Ruth Giebels en Lidwien Hupkens.

Fotografie Edwin Wiekens

De Kudde
In het laatste jaar van zijn studie aan de kunstacademie St. Joost, begon Paans met het verzamelen en bouwen met zwerfplastic. Als aanklacht tegen al het zwerfvuil maakte hij vooral mensbeelden en bouwde hij een levensgroot varken. Tegenwoordig maakt Paans schapen van het plastic afval. ‘De kudde’ maakte hij, omdat hij zich als een schaap meegevoerd voelt in de consumptiemaatschappij, ondanks dat hij zijn uiterste best doet zijn afval zoveel mogelijk te beperken.

Offer
We zijn ons steeds meer bewust van de impact van afval op onze leefomgeving. Plastic afval vergaat niet en microplastics vervuilen ons ecosysteem steeds meer. Je zou kunnen zeggen dat we dagelijks bezig zijn met het opofferen van onze natuur. Blijven dieren altijd ondergeschikt aan mensen?

Stadsjutters zwerfvuil: verzamel waardevol materiaal en informatie
Erger jij je ook aan zwerfvuil in de stad? Wil je iets doen? Meld je aan bij Stadsjutters Breda. Stadsjutters verzamelen waardevol materiaal en informatie. Met behulp van de app Litterati-groep Stadsjutters Breda registreren ze al fotograferend wat waar ligt.
Deze data worden geanalyseerd en op een statistische kaart gezet. Met de data kunnen we oorzaken opsporen en aanpakken. Zo kunnen we onze stad duurzaam schoonmaken en houden.
Meer informatie de Bredase Stadsjutters vind je hier.


Naam:
Het offer van Isaak

Omschrijving:
Beeld half ram / half kind

Kunstenaar:
Menashe Kadishman (Israël) – RKD


Hoogte: ca. 6 meter.
Jaar: 1986/1989
Materiaal: Corten staal (geroest)

Locatie: Vlaszak middenberm tegenover ingang parkeerterrein Beyerd Vlaszak